Λογισμικό Δομοστατικών Μελετών

Πίσω στο 2005 – 2006 εκτός πολλών άλλων παρέδιδα ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές για γλώσσες προγραμματισμού.

Ένας αριστούχος φοιτητής τότε του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ο Παναγιώτης, κατόπιν διδασκαλίας απο εμένα στη γλώσσα Visual Basic 6, εκπόνησε διπλωματική εργασία με βαθμό άριστα και τις καλύτερες κριτικές. Η εφαρμογή πέραν από είσοδο και έξοδο δεδομένων με τον κλασικό τρόπο της πληκτρολόγησης αυτών δημιουργούσε αποτελέσματα σαν ολοκληρωμένη ανάλυση στατικότητας δοκών με μορφή Word αρχείων κειμένου.

Ο Παναγιώτης μου είχε δώσει σε εκτελέσιμη μορφή την εφαρμογή και σας παραθέτω την οθόνη της πρώτης εικόνας: (Splash Screen)

Η εφαρμογή ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της. Πάντα θέλω οι χιλιάδες μαθητές μου πλεον να με ξεπερνούν και να κάνουν πολύ πιο σπουδαία πράγματα απο εμένα.

Ο εκπαιδευτικός πάντα επιθυμεί να προοδεύει ο κάθε μαθητής του και να προάγει το γενικότερο καλό της κοινωνίας και της ειρήνης ανά τον κόσμο.

Panos Civil Engineering

Panos Civil Engineering

Posted in Επιστήμη Υπολογιστών.