Χρήσιμα Δωρεάν Λογισμικά

Σας παραθέτω τρία χρήσιμα προγράμματα που χρησιμοποιώ και είναι δωρεάν:
HotShots

(Λογισμικό Screenshot Capturing)

http://thehive.xbee.net/index.php

hotshots

hotshots

PeaZip

(Λογισμικό Συμπίεσης Αρχείων)

http://www.peazip.org/

peazip

peazip

LibreCAD

(Λογισμικό 2Δ Σχεδίασης)
http://librecad.org/cms/home.html

LibreCAD

LibreCAD

Posted in Επιστήμη Υπολογιστών.