Λογισμικό Απεικόνισης Μεγέθους Αρχείων σε Φακέλους και Υποφακέλους

Επειδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το να ξέρουμε στον αποθηκευτικό χώρο που έχουμε ποιο ή ποια αρχεία καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο στο δίσκο π.χ. υλοποίησα ένα utility σε C++ που λαμβάνει ως είσοδο ένα φάκελο στον ΗΥ μας και απεικονίζει σε λίστα τα πλήρη ονόματα των αρχείων που υπάρχουν μέσα καθώς και σε όλους τους υποκαταλόγους. Έτσι ο χρήστης μπορεί να δει ποια αρχεία στο δίσκο του καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο.

Η οθόνη και δείγμα εκτέλεσης του προγράμματος είναι η παρακάτω:

file_sizes_software

file_sizes_software

Αν κάποιος βρίσκει χρήσιμο το λογισμικό και θα το ήθελε για χρήση να με ενημερώσει με email και θα του το αποστείλω.

Posted in Επιστήμη Υπολογιστών.